Technicus Ergonomie

Code : ERG-012

DOELGROEP EN DUUR

3 daagse interactieve De opleiding richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, projectleiders, werkplaatsoversten, economen, aankoopverantwoordelijken, therapeuten, …  die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de observatie, verbetering en aanpassingen aan de werkposten in instellingen en bedrijven.

 

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie
 • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
 • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek, psychisch, sociaal)
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten
 • Gebruik van instrumenten voor analyse en onderzoek

INHOUD

Theoretische sessies

 • Inhoud en doelstellingen van de ergonomie
 • Werkbelasting: determinerende factoren, werkdruk Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen 
 • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartfrequentie, zuurstofgebruik 
 • Sociale belasting 
 • Ergonomische studie van de activiteit
 • Studie van de werkpost: elementen: geluid, verlichting, verluchting, ruimte, omgevingsfactoren 
 • Onderzoeksmethoden - Analyse methoden: draagwijdte en limieten

Praktijkoefeningen:

 • Werkpost: observatie en analyse  
 • Gegevens verzamelen in concrete situaties  - tools
 • Informatie verzamelen bij de operatoren 
 • Analyse instrumenten 
 • Werkpost verbeteringen  aanpak
 • Controle van de risico’s 
 • Lichaamsbewegingen en houdingen

Ondersteuning van een vormingsprogramma en implementatie in het bedrijf

 • Hoe gaat u de ergonomie in uw organisatie optimaliseren
 • Aandachtspunten, struikelblokken en kritische succesfactoren 
 • Lessen uit de praktijk

 

Bijkomende informatie en offerte aanvraag :   http://www.ergoteam.be/contactformulier.cfm?Id=46 of mail : e.daneels@ergoteam.be  - Tel. 09-230 59 40