ERGOCOACH - MEDEWERKER IN HET PREVENTIEBELEID

   

DOELGROEP

Deze vorming richt zich naar medewerkers in het bedrijf (al dan niet preventieadviseurs) , die mee helpen het beleid uitstippelen, medewerkers gaan coachen, meet instrumenten kunnen gebruiken om het beleid te evalueren en bij te sturen.

DOELSTELLINGEN

Aan het einde van de training zal de deelnemer de nodige kennis en vaardigheden bezitten om te functioneren als ergocoach. Hij / zij zal in staat zijn:
 

 • Bij te dragen tot de verbetering van de werkomstandigheden in de onderneming en formuleren van praktische ergonomische aanpassingen.
 • Het beleid inzake fysieke en mentale belasting mee te bepalen, uit te werken, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
 • Referentiepersonen en personeel te begeleiden betreffende de dagdagelijkse uitvoering van hun taken.
 • Garant  te staan voor permanente vorming van medewerkers en adequate training te organiseren.
 • Samen met medewerkers te zoeken naar doeltreffende oplossingen rond veiligheidsproblemen en ergonomie
 • Keuzes te maken betreffende de aankoop van materieel en hulpmiddelen in het  kader van een preventiebeleid
 • Overleg te plegen en  te rapporteren aan de Directie – Coördinatie met arbeidsgeneeskundige dienst
 • Leiden van toolboxmeetings
 • Projecten bij te sturen in functie van diverse evaluatiegegevens

 

INHOUD

 • Globale benadering en geïntegreerd preventieprogramma met verplaatsing methodieken van diverse goederen en lasten
 • Verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn – statistieken arbeidsongevallen en werkverzuim - wettelijk kader
 • Risico analyse en controle - opstellen van de beleidsspiegel
 • Onderzoeksmethodieken: observatie en analyse van verplaatsingen van lasten, opsommen en identificeren van tilhandelingen, opstellen van een intern vormingsprogramma
 • Overzicht van bestaand materieel en hulpmiddelen – Indicaties voor gebruik – criteria voor aankoop van tilhulpmiddelen
 • Ergonomie : arbeidsfysiologie, fysieke belasting, lichaamsbewegingen en houdingen – stress en mentale belasting – werkpost en taak analyse – werkorganisatie –  ergonomische aanpassingen in de werk  omgeving
 • Opstellen van een intern leerprogramma: volgens leerplan en tijdschema, volgens afdelingen, volgens tilprocedures
 • Het doorvoeren van veranderingen en    omgaan met weerstand
 • Evaluatie procedures: observatie en evaluatieroosters – meetinstrumenten voor het beleid – evaluatie van referentiepersonen – bijsturen op basis van concrete gegevens

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Ref. PED-007 - 3 dagen

 • deelname aan de opleiding,
 • gebruik van didactisch materieel,
 • cursus, DVD , volledige handleiding met analyse modellen, rekentabellen, achtergrondinformatie, nuttige links,
 • coaching documenten en checklists,
 • broodlunches tijdens de middagpauzes, koffie en frisdranken, toetsing,
 • certificaat van Ergocoach

Tijdens de opleiding wordt steeds gerefereerd aan reële werksituaties en ervaringen.

Er worden ook enkele casussen uitgewerkt en behandeld.

Na de opleiding tot ERGOCOACH kunnen ook nog specialisatiemodules worden gevold volgens specifieke behoeften :

OMGAAN MET AGRESSSIE - 1 dag
RISICOVOLLE TAKEN - 2 dagen
GEZONDE LEEFSTIJL - 1 dag
ERGONOMIE VOOR SCHOONMAAK - 1  dag
KANTOORERGONOMIE  en BEELDSCHERMWERK - ½ dag
WERKEN MET TILHULPMIDDELEN - 1 dag
EHBO Nijverheidshelper - 2 dagen
ONGEWENST GEDRAG en PESTEN  - 1 dag
TRAIN THE TRAINER - 2 dagen
ORDE EN NETHEID IN HET BEDRIJF - 1 dag