Organisatie *van een tilbeleid in de verzorgingsinstelling

Cursuscode: ES ? 302 Z

DOELGROEP

Directies Nursing, Preventieadviseurs, Middenkaders verantwoordelijk voor het tilbeleid, hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijke kwaliteitszorg, beleidsverantwoordelijken.

DOELSTELLINGEN

 

 • Inzicht in de problematiek van fysieke en mentale belasting van verzorgend personeel
 • Elementaire begrippen uit de ergonomie voor verzorgingsinstellingen
 • Kunnen uitwerken van een beleid rond preventie van overbelastingsletsels van het personeel
 • Kunnen maken van strategische keuzen en bepalen van kritische succesfactoren met betrekking tot het beleid

 

INHOUD

Theoretische sessies

 • Fysieke en mentale belasting
 • Elementen van een beleid in de preventie van overbelastingsletsels
 • Inventarisatie van verzorgende taken en analyse naar belasting
 • Methodes en middelen

Werkgroepen

 • Invoering van een tilbeleid in de instelling
 • Determineren van kritische succesfactoren
 • Vormingstrategie en tijdsinvestering
 • Evaluatiemethoden

DUUR

1 daagse workshop

ATTEST

Attest van bijscholing beleidsvoering

 

Bijkomende inlichtingen tel. 09-230.59.40 of via bijgaande formulier