Ergonomie in de verzorgingsinstellingen

Cursuscode: ERG-005

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot projectleiders, werkplaatsoversten, economen, tilcoachen, aankoopverantwoordelijken, …, die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de verbetering en aanpassingen specifiek gericht naar verzorgingsinstellingen

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht verwerven in de basiselementen van de ergonomie
 • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
 • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek en psychisch)
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten
 • Keuze van hulp en werkmiddelen

INHOUD

Theoretische sessies:

 • Inhoud en doelstellingen van de ergonomie
 • Werkbelasting: determinerende factoren
 • Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen
 • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartfrequentie, zuurstofgebruik
 • Ergonomische studie van de verzorgende activiteit
 • Studie van de werkpost: elementen: geluid, verlichting, verluchting, ruimte, omgevingsfactoren
 • Onderzoeksmethoden

Praktijkoefeningen:

 • Werkpost: observatie en analyse (klinische situaties)
 • Gegevens verzamelen in concrete situaties
 • Informatie verzamelen bij het verzorgend personeel
 • Werkpost verbeteringen
 • Controle van de risico’s
 • Analyse methode: draagwijdte en limieten
 • Lichaamsbewegingen en houdingen

Ondersteuning van een vormingsprogramma en invoering in de instelling

 • Hoe gaat u de ergonomie in uw organisatie optimaliseren
 • Aandachtspunten, struikelblokken en succesfactoren
 • Lessen uit de praktijk

Synthese en evaluatie

DUUR

3 daagse cursus met praktische workshops in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling

ATTEST

Na het slagen in een praktische test ontvangen de kandidaten een certificaat monitor ergonomie in de zorgsector.

 

Aanvragen en informatie: Tel. 09-230.59.40 of via bijgaand formulier