RISICO ANALYSE EN CONTROLE

DOELGROEP

Deze vorming richt zich leidinggevenden, preventie adviseurs, ergocoaches, personen die mee het ergonomisch beleid van de onderneming bepalen.

  

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht verwerven in diverse analyse methodes en belang van analyse

 • Risico’s kunnen opsporen en passende maatregelen nemen

 • Medewerkers kunnen aansporen tot veilig werkgedrag

 • Kennis verwerven rond “risk management”

 

 INHOUD

Theoretische sessies:

 

 • Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid

 • Toezicht welzijn op het werk

 • Dynamisch risico beheersingsmodel

 • Risico analyse methodes

 • Weerstand tegen verandering

 

Praktijkoefeningen:

 

 • Invullen van checklists

 • Opmaak van een beleidsspiegel

 • Opsporen - inventariseren - analyseren

 • Werkpost observatie: welke toestanden zijn vatbaar voor verbetering - hoe pak ik het aan

 • Begeleiden - motiveren - delegeren - participatief leiding geven - coachen van medewerkers

 • Toolboxmeetings als middel tot sensibilisatie naar veiligheid

 

METHODIEK - DUURTIJD - KOSTPRIJS

 

Interactief sessies en, observatie van werkposten.

Praktijktoepassingen en oefeningen op de werkpost vb. risicoanalyse, zoeken naar passende oplossingen (groepsoverleg), sensibilisatie en coaching oefening…

Vraag vrijblijven een offerte (aantal personen vermelden) : e.daneels@ergoteam.be