Veiligheid, gezondheid en welzijn

Code: ES 302

DOELGROEP

Opleiding binnen het bedrijf of in het opleidingscentrum gericht naar eerstelijnsverantwoordelijken, medewerkers van de preventiedienst, leidinggevenden.

DOELSTELLINGEN

De invoering van een veiligheidscultuur in het bedrijf hangt nauw samen met de betrokkenheid van alle werknemers in de onderneming. Ieder heeft een rol te spelen in de verwezenlijking van de doelstellingen. De ondersteuning van de hiŽrarchische lijn is van primordiaal belang

 • Toelichten van een veiligheidscampagne
 • Aanreiken van de nodige middelen voor de praktische verwezenlijking van het veiligheidsbeleid
 • Bewustmaking en motivatie betreffende het voorkomen van arbeidsongevallen en het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid op het werk
 • Kennismaking met de methode en de gebruikte middelen
 • Een effectieve opvolging kunnen verzekeren.

INHOUD

 • Inleiding: Waarom veiligheid? (Interactief Groepsgesprek)
 • Test uw veiligheidsbewustzijn
 • Welzijnswet: Dynamisch risicobeheersingsysteem
 • Wetgeving en verantwoordelijkheden + Rol van de hiŽrarchische lijn
 • Oefening: hoe implementeer ik in mijn activiteit mijn verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid
 • Arbeidsongevallen: Algemeen - situatie in het bedrijf - Vergelijking andere sectoren -Economische, sociale en menselijke gevolgen
 • Groepsgesprek en vragen: Risico analyse : hoe ?
 • Concrete aanpak van de hiŽrarchische lijn betreffende veiligheidsbewustzijn

DUUR

8 uur opleiding gedurende 1 dag in ons opleidingscentrum of in uw bedrijf (mits ter beschikking stellen van nodige ruimte) voor een groep van 8 tot 12 deelnemers

ATTEST

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van opleiding

 

Bijkomende informatie en aanvragen: tel. 09-230.59.40 of via bijgaand formulier