Ergonomie *(basiscursus)

code: ES-106

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, projectleiders, werkplaatsoversten, economen, aankoopverantwoordelijken, ?, die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de verbetering en aanpassingen aan de werkposten.

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht verwerven in de basiselementen van de ergonomie
 • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
 • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek en psychisch)
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

INHOUD:

Theoretische sessies:

 • Inhoud en doelstellingen van de ergonomie
 • Werkbelasting: determinerende factoren
 • Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen
 • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartfrequentie, zuurstofgebruik
 • Ergonomische studie van de activiteit
 • Studie van de werkpost: elementen: geluid, verlichting, verluchting, ruimte, omgevingsfactoren
 • Onderzoeksmethoden

Praktijkoefeningen:

 • Werkpost: observatie en analyse
 • Gegevens verzamelen in concrete situaties
 • Informatie verzamelen bij de operatoren
 • Werkpost verbeteringen
 • Controle van de risico?s
 • Analyse methode: draagwijdte en limieten
 • Lichaamsbewegingen en houdingen

Ondersteuning van een vormingsprogramma en implementatie in het bedrijf

 • Hoe gaat u de ergonomie in uw organisatie optimaliseren
 • Aandachtspunten, struikelblokken en succesfactoren
 • Lessen uit de praktijk

Synthese en evaluatie

DUUR:

Intensieve 2 daagse cursus met praktische workshops in ons opleidingscentrum

ATTEST:

Na het slagen in een praktische test ontvangen de kandidaten een certificaat monitor ergonomie.

Aanvragen en informatie: Tel. 09-230.59.40 of via bijgaand formulier