Audit ***veiligheid

Cursuscode: ES-501

DOELGROEP

Iedere onderneming, waar manuele of mechanische goederenverhandeling wordt verricht en goederen op diverse wijzen worden getransporteerd, die wenst een analyse te laten maken van risico's en zoekt naar adequate oplossingen.

DIAGNOSE

De diagnostiek is een systematische opsomming van indicatoren en inventarisering van risico's, die moet toelaten de toestand inzake manuele en mechanische goederenbehandeling in een onderneming of één van haar afdelingen te evalueren.

Het moet aan de verantwoordelijken toelaten de oorzaken van disfunctioneren te achterhalen en er een adequate oplossing voor te zoeken.

VERLOOP

Een van onze gespecialiseerde medewerkers brengt een voorafgaandelijk bezoek aan de onderneming en heeft een onderhoud met management en veiligheidsdienst.

Daarna wordt een inschatting gedaan, een tijdsbestek en een offerte opgemaakt.

Een gespecialiseerde medewerker maakt daarna de inventaris van risico's en analyse. Na een confrontatie van de standpunten wordt een schriftelijk verslag opgesteld met aanduidingen voor risicobeheersing ten behoeve van de verantwoordelijken.

In een nagesprek worden de problemen en mogelijke actieplannen besproken.

DOELSTELLINGEN

  • Risico inventarisatie in functie van manuele handelingen in het bedrijf of instelling
  • Rapportering
  • Risicoanalyse
  • Voorstellen ter verbetering

MIDDELEN

  • Controle lijsten (gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde methoden)
  • Werkpost observaties
  • Enquêtes
  • Ondervraging operators / medewerkers

DUUR

1 à 3 dagen (afhankelijk van het aantal te onderzoeken werkposten en situaties)

Aanvragen en informatie: Tel. 09-230.59.40 of via bijgaand formulier