SAF-003  ARBEIDSONGEVALLEN VOORKOMEN

   

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot alle medewerkers die betrokken zijn bij het veiligheidsgebeuren binnen de onderneming, te weten, preventieadviseurs, hun directe medewerkers, eerstelijnsverantwoordelijken, comitéleden, … en allen die basis inzichten willen verwerven in het voorkomen van ongevallen

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht verwerven in de organisatie van het welzijnsbeleid
 • Kennis betreffende elementaire wettelijke bepalingen
 • Inzicht verwerven in alles wat met arbeidsongevallen te maken heeft
 • Instaat zijn maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen
 • Meewerken/bijdragen aan het welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming

 

INHOUD

 • Wetgeving Welzijn op het werk - definities, codex
 • Arbeidsongevallen: begrippen, statistische gegevens, economische en menselijke gevolgen
 • Wat zijn gevaarlijke handelingen, gevaarlijke situaties
 • Risico’s en gevaren: opsporen - zien - inventariseren - Analyseren - maatregelen treffen - handelen
 • Risico-inventarisatie en evaluatie en controle
 • Organisatie van het welzijnsbeleid in de onderneming - dynamisch risicobeheersingsmodel
 • Observatieronde in de werkplaatsen, werkposten - analyse en bespreking
 • Algemene veiligheidsmaatregelen
 • Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Ref. SAF-003 - Interactieve workshop in het bedrijf  (1 dag) voor een groep tot maximaal 12 deelnemers of ½ dag opleiding  (beperkt programma) voor een groep van maximaal 12 deelnemers

 
Vraag vrijblijvend een offerte : e.daneels@ergoeam.be