IQA-032  WERKEN MET ROTERENDE VERREIKERS

   

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot iedereen die met roterende verreikers werkt,  al dan niet met diverse voorzetstukken. De opleiding duurt minimaal één dag en wordt gevolgd door een theoretische en praktische toets.

DOELSTELLINGEN

 • Verwerven van beroepskennis om taken op een doeltreffende en veilige manier uit te voeren;
 • Handelingen kunnen uitvoeren zonder risico's;
 • Menselijke veiligheid verzekeren en ongevallen voorkomen;
 • Materieel juist behandelen;
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

INHOUD

Theoretische sessies:

 • wetgeving
 • de verreiker : structuur en werking—noties over statica
 • nazicht en onderhoud
 • Veiligheidsaspecten — risico's
 • materiaalinventarisatie en keuring
 • individuele beschermingsmiddelen

Praktijkoefeningen:

 • besturing van de verreiker en bediening van diverse onderdelen
 • speciale technieken en oefeningen
 • praktische berekeningen volgens  laaddiagram
 • plaatsen van stempels
 • controleren van de last
 • precisie manoeuvres
 • laden en lossen diverse lasten
 • omgaan met moeilijke lasten 

Synthese en evaluatie

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

De kostprijs voor 1 dag opleiding (max. 6 personen) ter plaatse in het bedrijf :  1.150,00 € (excl. BTW).  In de kostprijs is begrepen : deelname, documentatie, examinering, certificatie, verzekering.  Verplaatsingskosten : 65,00 € per dag. Open opleidingen in het opleidingscentrum : 250,00 € per persoon, + bijdrage in de huur van het gekozen type verreiker. Personen zonder ervaring: minimaal 2 dagen opleiding