Brandwacht

Code : AV-011 

 

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot personen die toezicht uitoefenen op de veiligheidsvoorzieningen bij werkzaamheden in bedrijven met brandrisico’s, zoals lassen, branden of monteren. Betrokkene controleert of aan alle formaliteiten voldaan is. Hij voert het werk niet zelf uit, maar zijn aanwezigheid is vereist.  De training duurt 1 dag

DOELSTELLINGEN

- Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren

- Menselijke veiligheid kunnen waarborgen en voorkomen van ongevallen

- Kunnen alarm slaan en alle procedures toepassen ingeval van brand

- Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

INHOUD

Ontwikkelen van volgende kerncompetenties :

     - Milieuvoorschriften toepassen

- De beroepsdeontologie naleven

- Brandbestrijding- en blustechnieken toepassen  (theorie en praktijk)

- Controleren en motiveren van de naleving van de veiligheidsvoorschriften

- De aanwezigheid en bruikbaarheid van interventiemiddelen en vluchtwegen controleren

- De aanwezigheid en de conformiteit van de vereiste vergunningen controleren

- De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de besloten ruimte controleren en opvolgen

- Eerste lijnsinterventie uitvoeren bij incidenten

- Veiligheidsregels toepassen
Instaan voor zijn eigen veiligheid en er zorg voor dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

- Kennis van types boodschappen, begrippen 'frequentie', 'signaal', en 'repeators'. Verschil tussen simplex en duplex radioverbinding. Tot stand brengen van een goede radioverbinding. Kennis coderingen (NATO alfabet e.a.) - Vlot telefoneren

- Mondeling rapporteren

 

KOSTEN

Kostprijs op aanvraag.

Voor deze training is er ook een gedeelte "werken met kleine brandblusmiddelen". Hiervooor moet bijkomend een fire unit gehuurd worden. De kostprijs van huur voor deze fire truck bedraagt 1.175,00 EUR

bijkomende info:  info@ergoteam.be

 

               ​