VEILIG WERKEN OP HOOGTE

DOELGROEP

Deze vorming richt zich naar alle medewerkers binnen de onderneming, die regelmatig werken moeten uitvoeren op hoogte. Dit kan zowel met ladders zijn, als op stellingen of met een werkbak. Het moet wel duidelijk zijn dat het vakkundig gebruik van specifieke toestellen (vb. hoogwerkers) of het bouwen van stellingen een afzonderlijke opleiding vereist.

DOELSTELLINGEN

 • Kennis van de wetgeving en regelgeving inzake veilig werken op hoogte

 • Inzicht verwerven in de risico’s bij diverse werken op hoogte en weten welke passende maatregelen te kunnen nemen

 • Weten welk materiaal waarvoor geschikt is

 • Juist gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen

 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, inspectie, reductie van onderhoudskosten

 

INHOUD

 • wetgeving en verantwoordelijkheden​
 • soorten werkmiddelen en inspectie van het materieel
 • gevaren en risico's erkennen - controle lijst
 • valbeveiliging en valpositionering
 • afbakening van de zones
 • gebruik van levenslijn en valharnas
 • gebruik van ladders
 • soorten stellingen, positionering, samenstelling (noodzakelijke onderdelen), betreding
 • gebruik van hhogwerkers
 • speciale toestellen en technieken
 • nazicht van het gebruikt materieel​

DUURTIJD - ORGANISATIE

Ref. SAF-001

Methodiek :

 •  voorafgaandelijk bedrijfsbezoek en bespreking specifieke eisen/behoeften
 • aanpassing van de cursus aan specifieke behoeften
 • interactief groepsgesprek rond ervaringen bij werken op hoogte - moeilijkheden
 • praktische oefeningen rond : gebruik beschermingsmiddelen en valharnas, betreden, ladders of stellingen, controle van valbeveiligingsmiddelen, dalen en stijgen, dragen van lasten op ladders, manoeuvreren in de hoogte, ...