SAF-016  KLEINE BRANDBLUSMIDDELEN

 

DOELGROEP

Sessie van 1/2 dag tot 1 dag (in functie van de behoeften) binnen het bedrijf of in het opleidingscentrum, gericht naar alle medewerkers, die in staat moeten zijn de lokale kleine brandblusmiddelen te gebruiken en preventieve maatregelen te nemen.

DOELSTELLINGEN

 • Kennis verwerven inzake types en soorten branden
 • Gevaren en risico’s kennen en kunnen inschatten
 • Inzicht in de diverse toepassingen en brandblusmiddelen
 • Zich leren beheersen in benarde situaties en koelbloedig reageren
 • Kleine brandblusmiddelen doeltreffend kunnen gebruiken
 • De nodige nazorg kunnen bieden

INHOUD

 • Wat is brand (de brand-driehoek)
 • Vlammen, gloeien, smeulen
 • Het openen van deuren (of juist niet)
 • Het begin van een brand. Alarm
 • Gevaren bij een bluspoging
 • Blusmiddelen en blustoestellen
 • Gebruik van het juiste blusmiddel
 • Het blussen van een brand
 • Elektriciteitskasten
 • Gevaarlijke stoffen
 • Wat is uw taak? En nadien ?

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Training 1 dagdeel (1/2 dag) voor een groep tot maximaal 12 deelnemers. Praktijk inclusief.  Vraag vrijblijvend offerte : e.daneels@ergoteam.be