SAF-015  Veilig werken langs openbare weg

   

DOELGROEP

Opleiding voor wegenwerkenwerkers, veiligheidschefs, ploegbazen, werfverantwoordelijken, maar eveneens voor de uitvoerenden die instaan voor wegenwerken op diverse momenten van de dag in diverse moeilijke omstandigheden.

DOELSTELLINGEN

  • Inzicht in de gevaren van werken langs openbare wegen, zowel gevaren risico als gezondheidsproblematieken
  • Statistische gegevens ongevallen bij wegenwerken en interpretatie oorzakelijke verbanden
  • In staat zijn de risico’s in te schatten en de nodige maatregelen te treffen en ze ook na te leven
  • Waakzaamheid van de medewerkers bevorderen rond hun taken bij het uitvoeren van wegenwerken
  • Stimuleren van een veiligheidscultuur bij de medewerkers

INHOUD

  • Wat is verkeersveiligheid ?
  • Huidige situatie  - Het belang van signalisatie
  • Snelheid van het verkeer

WETTELIJKE BEPALINGEN

  • Vergunning -  Signalisatie van de werken per categorie
  • Verkeersborden en signalisatie voor wegenwerken en bouwplaats signalisatie

SIGNALISATIEPLAN

Vier stappen  -  Veiligheid van de werknemers op bouwplaatsen
Voorbeelden van signalisatieplannen  - Bijzonderheden bij werken van zesde categorie

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN IN DE PRAKTIJK

Plaatsing en verwijdering van de wegsignalisatie
Onderhoud, schoonmaak en opslag

BESCHERMINGSMIDDELEN

Wanneer  voorzien - Gebruik van de standaard PBM -  Signaalkledij