SAF-013  omgaan met klein gevaarlijk afval

   

DOELGROEP

Deze praktijk gerichte opleiding is bestemd voor personen die binnen het bedrijf omgaan met klein gevaarlijk afval. Deze opleiding is een noodzaak voor ophalers, verwerker of vervoerder van klein gevaarlijk afval. Ze richt zich in hoofdzaak naar gemeentelijke medewerkers, vuilnisophaaldiensten, medewerkers in containerparken, transporteurs, politiediensten. Bijkomende opleidingsdag mogelijk.

DOELSTELLINGEN

 • Weten wat klein gevaarlijk afval (KGA) is en de wettelijke bepalingen terzake
 • Op een correcte manier KGA kunnen inzamelen, selecteren en vervoeren
 • Zichzelf en de omgeving kunnen beschermen—voorkomen van incidenten en ongevallen
 • Risico’s kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen
 • Weten wat te doen indien er zich toch een ongeval voordoet
 • Oefenen in de praktische situatie van de werknemer

INHOUD

Theorie en interactieve sessies:

 • Wat is klein gevaarlijk afval? ( Indeling, eigenschappen, symbolen, …)
 • Kort overzicht van de wettelijke bepalingen voor klein gevaarlijk afval (vb. Vlarea)
 • Inzamelen van klein gevaarlijk afval: (gemeenten en containerparken) : Ontvangst en aanvaarding van diverse stoffen, intern transport van afvalstoffen, signalisatie , opslag ophaling.
 • Transport van klein gevaarlijk afval : voorschriften
 • Risico's en risicobeperkingen bij omgaan met afvalstoffen : risicoanalyses, preventiemaatregelen, beschermingsmiddelen
 • Wat te doen bij incidenten en ongevallen

Praktijk:

Rondgang op het terrein, analyses, oefeningen, getoetst aan de theoretische sessies

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

1-daagse training voor een groep tot maximaal 12 deelnemers.

Vraag vrijblijvend offerte : e.daneels@ergoteam.be