SAF-010   RISK CONTROL INTERNE TRANSPORTMIDDELEN

  

DOELGROEP

Veiligheidsdiensten, preventie adviseurs, aankopers, werkplanners, human ressources en iedereen die betrokken is bij de werkorganisatie, werkplaatverbetering, inrichting, veiligheid in de werkplaatsen.

DOELSTELLINGEN

 • Analyseren van bestaande toestand in bedrijven aan de hand van controle lijsten
 • Inventarisatie van mogelijke risico’s
 • Controle van de gebruikte toestellen - onderhoud, staat, functioneren, veiligheid.
 • Analyse van de interne transport flow en bijhorende veiligheidsaspecten
 • Controle van signalisaties, toegangen, uitgangen, preventiemaatregelen

INHOUD

 • Een lesgever, veiligheidsdeskundige van Ergoteam komt ter plaatse in het bedrijf.
 • Verkennend gesprek met het management en veiligheidsdiensten;
 • Bespreking eventuele knelpunten
 • Rondgang in het bedrijf - analyse van flow - toegang en uitgangswegen
 • Controle van de gebuikte toestellen
 • Observatie “gedragingen” van medewerkers bij gebruik van interne transporttoestellen
 • Controle van de parkeerplaatsen, laadstations, …
 • In kaart brengen van risico’s; zoeken naar oplossingen
 • Bespreking preventieve maatregelen 

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

½ tot 2 dagen rondgang in het bedrijf en inspecties. Hiervan wordt een volledig rapport opgemaakt dat nadien ook (1/2 dag) met de interne diensten wordt besproken. 
Kostprijs : 120,00 €/ u., opmaak finaal rapport en bespreking 350,00 € (ex. BTW)
Verplaatsingskosten : 75,00 € per dag.