SAF-009     transport van zieken en gekwetsten

   

DOELGROEP

Deze vorming richt zich tot personen die instaan voor het dringend of niet dringend vervoer van zieken of gekwetsten.

DOELSTELLINGEN

 • Kunnen inschatten van een kritieke situatie, koelbloedigheid bewaren
 • Leren correct communiceren met omgeving, zieken, slachtoffers, familieleden, collegae, hulpverleners, artsen.
 • Leren stellen van prioriteiten
 • Vermijden van bijkomende gevaren en zichzelf in veiligheid stellen
 • Goede brancardage technieken toepassen

INHOUD

Theoretische en praktische sessies:

 • Aan boord van een ziekenwagen
 • Kwaliteitscharter ziekenvervoer
 • Communicatie technieken en oefeningen
 • Observatietechnieken en stellen van prioriteiten
 • Terreinafbakening en bescherming - degelijke werkkledij
 • Verplaatsingstechnieken - immobilisatie - brancardage - vervoer van slachtoffers

DUURTIJD​

1 dag - vraag vrijblijvend een offerte : e.daneels@ergoteam.be