SAF-004  GEVAARLIJKE STOFFEN - PREVENTIE EN BESCHERMING

    

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot alle medewerkers in bedrijven waar er veel gevaarlijke producten aanwezig zijn, verwerkt worden of opgeslagen.

DOELSTELLINGEN

 • Weten wat gevaarlijke stoffen zijn - herkenning
 • Wettelijke bepalingen inzake gevaarlijke stoffen en preparaten
 • Gevarentekens en waarschuwingssignalen kennen
 • Kennis van de opnamewegen in het lichaam en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Instaat zijn maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen en op te treden ingeval van ongeval
 • Meewerken-bijdragen aan het welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming

INHOUD

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen - definities, codex
 • Opnamewegen van diverse soorten producten (vaste, vloeistoffen, gassen, …) in het menselijk lichaam en beschermingsmaatregelen
 • Eerste hulp bij inname van gevaarlijke stoffen
 • Signalisatie en gevarentekens
 • R en S-zinnen
 • Algemene veiligheidsmaatregelen
 • Collectieve en technische maatregelen
 • Persoonlijke hygiëne

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Ref. SAF-004 - Interactieve workshop in het bedrijf  (1 dag) voor een groep tot maximaal 12 deelnemers

Prijzen op aanvraag : m.vanmello@ergoteam.be

In de kostprijs is begrepen : deelname, documentatie, attest van deelname, verzekering.  Verplaatsingskosten : 65,00 € per dag.