ANNULATIE VAN OPLEIDNGEN

OPLEIDINGEN EN ANNULATIE

Indien een termijn of data niet kunnen gerespecteerd worden, dient de klant Ergoteam hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Annulaties meer dan 8 werkdagen voor de aanvang van een opleiding zijn steeds kosteloos. Indien een klant een opleiding wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren, binnen de 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. Binnen deze termijn, zal Ergoteam enkel een administratieve kost van 50,00 Euro aan de klant factureren. Indien de opleiding geannuleerd wordt minder dan 3 dagen voor de aanvang van de opleiding, zal 50 % van het bedrag worden aangerekend. Bij annulatie daags voor de opleiding zal het integrale bedrag worden gefactureerd.

Individuele inschrijvingen zullen niet worden terugbetaald zonder schriftelijke annulering uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. Inschrijvingen in open opleidingen of examens dienen steeds betaald te worden voor de aanvang van de cursus of het examen.

Ergoteam behoudt zich het recht voor open opleidingen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid. In dit geval zullen de deelnemers worden gewaarschuwd uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de opleiding/examen. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal integraal aan de kandidaat worden terugbetaald.

Indien Ergoteam een opdracht in een bedrijf niet kan uitvoeren ingeval van overmacht, zal de integrale factuur m.b.t. deze opdracht worden terugbetaald. Ergoteam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreeks of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een opdracht. Er zal bijgevolg ook geen schadeclaim kunnen worden ingesteld.