Opleidingen in uw bedrijf of instelling

Bedrijven die dat wensen kunnen opleidingen bij hen ter plaatse organiseren. Ergoteam laat dan een instructeur ter plaatse komen in uw bedrijf om een groep personen op te leiden.

Dit biedt een aantal voordelen:

 • wij organiseren de cursus volgens uw behoeften (data, plaats, uurrooster)
 • de cursus is op maat van uw bedrijf gemaakt (interne regels, speciale toestellen, bijzondere vereisten, ...)
 • geen lange verplaatsingstijden voor uw personeel
 • mogelijkheid een groep personen op te leiden (om pedagogische redenen worden voor de opleidingen mechanische goederenbehandeling maximum 6 kandidaten toegelaten per groep)
 • de deelnemers kunnen leren werken met de toestellen waarmee ze effectief binnen het bedrijf zullen werken
 • de deelnemers volgen opleiding in hun vertrouwde werkomgeving
 • na de theoretische sessies (in groep), worden de deelnemers individueel begeleid op hun werkpost voor de praktijkoefening (minder tijdsverlies of wachttijden)

Voorwaarden voor de organisatie van opleidingen in uw bedrijf:

 • ter beschikking stellen van de nodige ruimte (goed verlicht en verlucht theorielokaal van minimaal 24 m², de nodige praktijkruimten en toestellen)
 • een bestelbon indienen bij Ergoteam en een naamlijst van de kandidaten bezorgen
 • Ergoteam zorgt voor het nodige didactisch materiaal (cursussen, presentaties, ...)
 • Indien gelijktijdig meer dan 10 opleidingsdagen worden gepland (vb. een jaarplanning) zijn speciale kortingen van toepassing, evenals bij préfinanciering en van opleidingsprojecten.

       Voor opleidingen binnen uw bedrijf worden verplaatsingskosten aangerekend. Wij hanteren hiervoor de volgende tarieven:

 • 50 EUR verplaatsingskosten in de Gentse agglomeratie (forfait)
 • 65 EUR verplaatsingskosten in Vlaanderen (forfait)
 • vanaf meer dan 185 km (heen/terug) wordt een vaste kilometervergoeding aangerekend van 0,35 EUR/Km

 

Voor afspraken en planning kan u terecht bij Monique VAN MELLO (Administratieve Directie) op het nummer 09-230.59.40 (kantooruren 8.30 tot 17.00 uur) of via het mail adres m.vanmello@ergoteam.be