DEELNEMINGSVOORWAARDEN OPLEIDNGEN

Ergoteam is een neutraal en polyvalent opleidingscentrum. Iedereen is er welkom. Om zich in te schrijven voor een cursus is er in principe geen enkele voorkennis vereist.

Er zijn twee grote deeldomeinen in onze de opleidingen:

 • Mechanische en manuele goederenbehandeling in de industrie (intern transport, heftruck, rolbrug, hoogwerker, ...), veiligheidsfuncties
 • Preventie van fysieke overbelastingsletsels (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, zorginstellingen, industrie)

Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze

 • uit vrije wil deelnemen
 • het reglement van het opleidingscentrum aanvaarden
 • het examenreglement voor kwalificerende opleidingen aanvaarden (= opleidingen waarvoor een brevet of attest van beroepsopleiding wordt afgeleverd)
 • het uurrooster respecteren
 • voorzien zijn van schrijfgerief voor de theoretische lessen

Deelnemers aan veiligheidsopleidingen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en in goede gezondheid te verkeren. Voor veiligheidsfuncties is er een attest van medische keuring vereist. Kandidaat deelnemers dienen deze te kunnen voorleggen of een verklaring op eer te ondertekenen dat ze in het bezit zijn van een medische keuring.

Verder dienen alle kandidaten bij kwalificerende opleidingen hun identiteitskaart voor te leggen, op eenvoudige vraag van de examinator. (zie ook examenreglement)

Iedere deelnemer dient te weten:

dat er geen lichamelijke, noch sportieve vereisten worden gesteld,
maar :

 • dat een actieve deelname noodzakelijk is
 • dat er geen vrijstelling wordt verleend voor deelname aan de praktijkoefeningen

dat men zich dient te voorzien van:

 • comfortabele en functionele werkkledij
 • schrijfgerief
 • stabiel (antislip) schoeisel (voor opleidingen Manutentie)

De deelnemers aan praktische veiligheidsopleidingen (manueel hanteren van lasten en mechanische goederenbehandeling, heftruck, rolbrug, hoogwerker, ...) moeten steeds hun veiligheidsschoenen  meebrengen.

Indien een opleiding of onderdeel ervan dit vereist zal Ergoteam aan de deelnemers gratis ter beschikking stellen

 • veiligheidshandschoenen
 • veiligheidshelm
 • veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers
 • valharnas

Roken en het gebruik van alcohol is ten strengste verboden. Kandidaten die zich hier niet naar schikken, kunnen toegang tot de cursus worden geweigerd.