SAF-014  Veilig woon-werk verkeer

   

DOELGROEP

Opleiding gericht naar alle medewerkers binnen de onderneming, alsook verantwoordelijken voor de implementatie van een veilig woon – werk verkeer. Bijzondere aandacht ook voor de rol van het management.

DOELSTELLINGEN

 • Kennis van wetgeving inzake woon—werk verkeer en verantwoordelijkheden van de werkgever
 • Interpretatie van statistische gegevens rond veilig verkeer
 • Begrip arbeidsongevallenverzekering : inhoud, middelen, limieten.
 • Medewerkers sensibiliseren voor een veilige attitude in het verkeer
 • Invoeren van een veiligheidscultuur rond woon—werk verkeer

INHOUD

 • Europese richtlijnen inzake veiligheid van en naar het werk
 • Mobiliteit – hoe verplaatsen we ons
 • Statistische gegevens
 • Juridische aspecten van de woon - werk verkeer
 • Definitie en wetgeving
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever
 • Aandachtspunten en sensibilisatie van medewerkers
 • Praktische benadering  en implementatie van een veilig verkeer
 • Hoe vult men een ongevalsaangifte in

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

1 dag opleiding  - open opleidingen (in ons opledingscentrum) :  zie kalender - aanvraag bijkomende informatie en  offertes : contactformulier