SAF-001  VEILIG WERKEN OP HOOGTE

   

DOELGROEP

Deze vorming richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, die regelmatig werken moeten uitvoeren op hoogte. Dit kan zowel met ladders zijn, als op stellingen of met een werkbak. Het moet wel duidelijk zijn dat het vakkundig gebruik van specifieke toestellen (vb. hoogwerkers) of het bouwen van stellingen een afzonderlijke opleiding vereist.

DOELSTELLINGEN

 • Kennis van de wetgeving en regelgeving inzake veilig werken op hoogte
 • Inzicht verwerven in de risico’s bij diverse werken op hoogte en weten welke passende maatregelen te kunnen nemen
 • Weten welk materiaal waarvoor geschikt is
 • Juist gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, inspectie, reductie van onderhoudskosten

INHOUD

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Soorten werkmiddelen leren kennen — Inspectie van het materieel
 • Kennen van gevaren en risico’s - risico’s erkennen (checklijst)
 • Valbeveiliging en werkpositionering - collectie en individuele beschermingsmiddelen
 • Afbakening van de zones
 • Gebruik van levenslijn en valharnas
 • Gebruik van ladders
 • Soorten stellingen, positionering, samenstelling , betreding
 • Gebruik van hoogwerkers
 • Speciale toestellen en technieken
 • Nazicht van gebruikt materieel : is het gekeurd, is het nog veilig - Onderhoud

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Ref. IQA-020 - Basis training :  1 dag

1 dag opleiding  - open opleidingen (in ons opledingscentrum) :  zie kalender - aanvraag bijkomende informatie en  offertes : contactformulier