IQA-007   VEILIGHEIDSWACHT BESLOTEN RUIMTEN

   

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot iedereen die als taak heeft het ondersteunen en beschermen van collega’s bij werken in besloten ruimte en eventueel een eerstelijnsinterventie te verrichten.
De training duurt 1 dag. Zij is complementair aan de opleiding “werken met onafhankelijke adembescherming.

DOELSTELLINGEN

 • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
 • De gevaren kennen bij het betreden van besloten ruimten en de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen treffen
 • De veiligheidsprincipes effectief kennen en toepassen
 • Controle en toezicht uitoefenen en kunnen communiceren met de diverse kanalen
 • Kennen en kunnen toestaan van werkvergunningen
 • Bijzondere vaardigheden van de veiligheidswacht beheersen

INHOUD

 • Wat verstaan we onder een besloten ruimte?
 • Wetgeving en nieuwe regelgeving
 • Diverse taken van een veiligheidswacht
 • Minimale vereisten -  bekwaamheid - eigenschappen - kennis en vaardigheden
 • Veiligheid: algemeen/omgeving
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 • Gevaren en risico’s bij het betreden van een besloten ruimte 
 • Veiligheidsmaatregelen voor het betreden van de besloten ruimte
 • Veiligheidsmaatregelen tijdens het betreden van de besloten ruimte
 • Verantwoordelijkheden en taken van de veiligheidswacht: praktijk
 • Controle, toezicht, registratie, communicatie, evacuatie
 • Bijzondere vaardigheden van de veiligheidswacht (groepsoefeningen)

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

1 dag opleiding  - open opleidingen (in ons opledingscentrum) :  zie kalender - aanvraag bijkomende informatie en  offertes : contactformulier