VCA opleidingen

Basisvorming Veiligheid B-VCA VVA1
Preventie en Bescherming op het werk


 

DOELGROEP

De opleiding duurt 1 dag en is gericht naar alle operationelen - uitvoerenden binnen het bedrijf . Ze bereidt de deelnemers voor op het examen B-VCA. Het examen wordt afgelegd bij een erkend VCA Examencentrum.

DOELSTELLINGEN

 • Kennismaking met de basiselementen van de veiligheid op het werk en voorbereiding op het examen
 • Vermeerdering van het veiligheidsbewustzijn
 • Kennis verwerven mbt het gebruik van hulpmiddelen en PMB's
 • Het effectief leren toepassen van de veiligheidsregels in de praktijk

INHOUD

praktijk en theoretische sessies van :

 1. Wetgeving Veiligheid, gezondheid en milieu
 2. Risico's - ongevallen, preventie en beheersmaatregelen
 3. Werkvergunningen 
 4. Gevaarlijke stoffen
 5. Branden en explosies
 6. Werken in besloten ruimten
 7. Machines en gereedschappen
 8. Hijsen, tillen en dragen
 9. Struikelen, uitglijden en vallen
 10. Werken op hoogte
 11. Elektriciteit
 12. Persoonlijke bescherming

DUUR

8 uur opleiding gedurende 1 dag in ons opleidingscentrum of in uw bedrijf (mits ter beschikking stellen van nodige ruimte) voor een groep van 8 tot 15 personen.

Opleiding omvat : deelname aan de cursus, het handboek "basisveiligheid", na het slagen in een schriftelijke test "attest van opleiding", gebruik van didactische hulpmiddelen, koffiepauzen.

Na de cursus ontvangen de kandidaten ook een oefenboekje (inbegrepen in de kostprijs) om zich persoonlijk op de examens voor te bereiden.


Veiligheid voor leidinggevenden VOL-VCA VVA2
Preventie en Bescherming op het werk

DOELGROEP

De opleiding duurt 2 dagen en is gericht naar operationeel leidinggevenden in het bedrijf. Ze bereidt de deelnemers voor op het examen VOL-VCA Operationeel Leidinggevenden. Het examen wordt afgelegd bij een erkend VCA Examencentrum.. De inhoud van dag 1 kan U terugvinden onder B-VCA 1. 

DOELSTELLINGEN

 • Verwerven van een grondige kennis van de veiligheidsaspecten op het werk en voorbereiding op het examen
 • Inzicht verwerven in de principes van observatie en communicatie rond veiligheid
 • Kennis van de wettelijke bepalingen
 • Vermeerdering van het veiligheidsbewustzijn
 • Verwerven van een kritisch constructieve reflex t.o.v. onveilige situaties, werkpost en werkorganisatie
 • Kennis verwerven inzake het gebruik van hulpmiddelen en PMB's
 • Het effectief leren toepassen van de veiligheidsregels in de praktijk

INHOUD

praktijk en theoretische sessies van :

 1. veiligheidswetgeving 
 2. toezichthoudende en ondersteunende diensten
 3. milieuwetgeving & Europese richtlijnen
 4. hoe ontstaat een ongeval
 5. bevorderen van veilig werken
 6. veiligheidsprocedures
 7. taak-risico-analyse
 8. rampenplan 
 9. gevarenbronnen 
 10. toxicologie en gezondheidstoezicht
 11. verplichtingen i.v.m. gezondheid van de werknemers 
 12. ergonomie

DUUR

16 uur opleiding gedurende 2 opéénvolgende dagen in ons opleidingscentrum te Wachtebeke of in uw bedrijf mits ter beschikking stellen van nodige ruimte  voor een groep van 8 tot 15 personen.

De opleiding omvat : deelname aan de cursus, het handboek "basisveiligheid", na het slagen in een schriftelijke test "attest van opleiding", gebruik van didactische hulpmiddelen, koffiepauzen.
Na de cursus ontvangen de kandidaten ook een oefenboekje (inbegrepen in de kostprijs) om zich persoonlijk op de examens voor te bereiden.