SAF-002  VALBEVEILIGING BIJ WERKEN OP HOOGTE

  

DOELGROEP

Deze vorming richt zich naar medewerkers, die regelmatig werken moeten uitvoeren op grotere hoogtes. Het vakkundig gebruik van beschermingsmiddelen is een vereiste

DOELSTELLINGEN

 • Kennis van de wetgeving en regelgeving betreffende werken op hoogte
 • Kunnen maken van een voorafgaandelijke risicoanalyse en de passende maatregelen kunnen treffen
 • Erkenning en keuze van gekeurd materieel
 • Juist gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen

INHOUD

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Inspectie van het materieel
 • Opstellen van een risico-inventaris en evaluatie (RIE)
 • Valbeveiliging en werkpositionering - collectieve en individuele beschermingsmiddelen
 • Afbakening van de zones
 • Gebruik van levenslijn en valharnas
 • Speciale toestellen en technieken
 • Nazicht van gebruikt materieel  en onderhoud

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Ref. SAF-002 - Basis training :  1 dag

De kostprijs voor 1 dag opleiding (max. 10 personen) ter plaatse in het bedrijf :  1.450,00 € (excl. BTW).  In de kostprijs is begrepen : deelname, documentatie, examinering, certificatie, verzekering.  Verplaatsingskosten : 65,00 € per dag.