IQA-042  WERKEN MET LADDERLIFTEN

  

DOELGROEP

Deze vorming richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, die verantwoordelijkheid dragen voor het werken met ladderliften in een industriële omgeving. Zij moeten tevens richtlijnen kunnen geven aan collegae betreffende het juist gebruiken van deze arbeidsmiddelen.

DOELSTELLINGEN

 • Een ladderlift op de juiste wijze op te bouwen, bedienen en afbouwen.
 • De relevante regelgeving met betrekking tot het gebruik van interntransportmiddelen toe passen.
 • Kennis en inzicht verwerven inzake het veilig gebruik van ladderliften en zo een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek.

 

INHOUD

Theoretische sessies:

 • Veiligheidsbewustzijn en veiligheidsregels
 •  wetgeving rond het gebruik van arbeidsmiddelen
 • opbouw, afbouw en werking van de ladderlift
 • onderhoud en keuringen
 • inrichting werkplek en stabiliteit
 • belasten van de ladderlift

Praktijkoefeningen:

 • bediening en veilig werken met een ladderlift
 • dagelijkse controle en onderhoud
 • opbouw en afbouw van de lift
 • stabiele opstelling van de ladderlift en instelling van de werkomgeving
 • coachen van medewerkers – omgaan met moeilijkheden (de koorddanser)

 DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Basis training : 1 dag
Kostprijs op aanvraag. (indien ladderlift beschikbaar, anders dient hiervoor de huurprijs betaald te worden.
In de kostprijs is begrepen:  deelname, documentatie, examinering, certificatie, verzekering.  Verplaatsingskosten : 65,00 € per dag.