IQA-005   ZELFRIJDENDE HOOGWERKER (knik, TELESCOOP)

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot iedereen die  (zelfrijdende) hoogwerkers bedient, met name : telescopische hoogwerkers, knikhoogwerker, hoogwerker op vrachtwagen.
De opleiding duurt één dag en wordt gevolgd door een theoretische en praktische toets.

DOELSTELLINGEN

 • Kennen van de diverse types toestellen, hun structuur
 • De bedieningsorganen kennen en kunnen gebruiken
 • Risico’s en gevaren zien - veiligheidsprincipes kennen en toepassen
 • Controle van het materieel
 • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
 • Kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Menselijke veiligheid verzekeren in alle omstandigheden bij het gebruik van hoogwerkers

INHOUD

 • Hoogwerker operator: wettelijke aspecten - veiligheidsfunctie - taken en verantwoordelijkheden
 • Diverse types toestellen en werking
 • Materiaalinventaris en individuele bescherming
 • Risico's en veiligheidsvoorschriften  bij werken op hoogte - gevaren zien -maatregelen treffen
   
 • Precisie manoeuvres en bediening van de hoogwerker in diverse omstandigheden
 • Dagelijkse controle en nazicht
 • Specifieke moeilijkheden en opstelling
 • Noodsituaties
 • Technische vaardigheden: besturen, opstellen, uitzetten, manoeuvreren, bedienen,…
 • Nazorg en onderhoud

 DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

Prijzen op aanvraag : m.vanmello@ergoteam.be

In de kostprijs is begrepen : deelname, documentatie, examinering, certificatie, verzekering.