IQA-001  WERKEN MET VORKHEFTRUCKS

   

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot en iedereen die op een veilige manier een heftruck moet besturen en er mee werken (elektrische of thermische heftruck). De basisopleiding duurt 3 dagen (met inbegrip van de proeven). Bijkomende dagen kunnen worden toegevoegd in functie van de noden van de onderneming, de specifieke taken van de operators, alsook van werkomstandigheden. Opfrissingscursus of ervaren bestuurders : 1 dag

DOELSTELLINGEN

 • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren (rijden, vastnemen, transporteren, neerzetten, stapelen,…)
 • Menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
 • Juiste behandeling van het materieel en goederen om schade te voorkomen
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

INHOUD

Theoretische sessies:

 • De vorklift: structuur en werking — types en mogelijkheden van de toestellen
 • Wetgeving en verantwoordelijkheden van de bestuurder
 • Dagelijks nazicht en onderhoud—belang van controle en preventief onderhoud
 • Identificatie platen op de heftruck — interpretatie en laaddiagram
 • Stabiliteit van voertuig en last — berekening van belasting en vermogen
 • Veiligheidsaspecten en risico’s verbonden aan het werken met de heftruck
 • Ergonomische aspecten

Praktijkoefeningen:

 • Vorklift (3 en 4 wieler, thermisch en elektrisch) besturing — defensief rijden — Batterijwissel
 • Preventieve controle— gebruik van de besturingselementen
 • Laden en lossen diverse lasten — stapelen en lossen  (rekken, laad kade, vrachtwagens, …)
 • Stapelen in verschillende omstandigheden en met diverse hulpmiddelen
 • Omgaan met hindernissen en specifieke moeilijkheid

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

De kostprijs voor 1 dag opleiding (max. 6 personen) ter plaatse in het bedrijf :  875,00 € (excl. BTW).  In de kostprijs is begrepen : deelname, documentatie, examinering, certificatie, verzekering.  Verplaatsingskosten : 65,00 € per dag. Open opleidingen : op aanvraag