IQA-0081  WERKEN ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

   

DOELGROEP

1-daagse opleiding binnen het bedrijf of in het opleidingscentrum, gericht naar personen die moeten werken met onafhankelijke adembescherming (perslucht) en volgelaatsmasker. De opleiding kan uitgebreid worden naar algemene adembescherming en diverse middelen ter bescherming van de ademhaling.

DOELSTELLINGEN

 • de wettelijke aspecten bij het gebruik van onafhankelijke adembescherming kennen
 • het veilig uitvoeren van alle handelingen met het persluchtapparaat en masker
 • de juiste op en afzetprocedures kennen en d controles kunnen uitvoeren
 • kunnen omgaan met diverse types in verschillende omstandigheden en omgevingen
 • het dagelijks onderhoud van het materieel kennen
 • kunnen handelen met adembescherming in een beperkte en/of besloten werkomgeving
 • het respecteren van de veiligheidsmaatregelen

INHOUD

 • Ademhalingswegen : anatomie en fysiologie van de longen / risico’s voor de ademhalingswegen bij het werk / ademhalingsstilstand / controle van de ademhaling
 • Autonome en niet- autonome ademhalingstoestellen : toebehoren / terminologie / luchtverbruik / nazicht en onderhoud
 • Vluchtmaskers : ( afhankelijk ) filtervluchtmaskers / ( onafhankelijk ) zuurstofvluchtmaskers
 • Veiligheidsregels en maatregelen
 • Dagelijks nazicht van het persluchttoestel
 • Opzetten van masker en persluchtfles—afzetten van masker en persluchtfles
 • Controles en testen van de apparatuur
 • Praktische informatie + oefeningen blindlopen met perslucht.
 • Uitvoeren van werken onder bescherming
 • Uitvoering eerstelijnsinterventie 
 • Evacuatie oefeningen en bescherming slachtoffers

DUURTIJD - KOSTPRIJS - ORGANISATIE

1 dag opleiding (max. 6 à 8 personen) ter plaatse in het bedrijf

Vraag vrijblijvend een offerte (in uw bedrijf of in ons opleidingscentrum) : e.daneels@ergoteam.be