Aanslagtechnieken

Cursuscode: IS-006

 

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot iedereen die een rolbrug bestuurt en lasten moet aanslaan, te weten: fulltime operatoren, vervangers, bestuurders zonder ervaring, onderhoudspersoneel, …

DOELSTELLINGEN

 • Verwerven van de nodige beroepskennis om de taken op een doeltreffende en veilige manier uit te voeren
 • Handelingen kunnen uitvoeren zonder risico's
 • Menselijke veiligheid verzekeren en ongevallen voorkomen
 • Materieel juist behandelen
 • Economisch gebruik van de werkmiddelen, verminderen van onderhoudskosten

 

INHOUD

Theoretische kennis

 • Weten wat de wet zegt betreffende de veiligheidsfuncties: regels, definities, codex
 • Weten welke soorten materialen er bestaan (hijsbanden, kettingen, staalkabels, takels, hijsbalken, loopkatten, speciaal gereedschap)
 • Weten wat certifiëren inhoudt
 • Inspectie van het materieel
 • Kennen van gevaren en risico’s
 • Beperkingen kennen (overbelasting, gebruikswijze)
 • Keuze van soort aanslagmateriaal en gebruik van het materiaal
 • Weten wat een goede hijstechniek is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van aanslaan.
 • Weten welke krachten kunnen inwerken het materiaal
 • Toegestane werkbelasting kennen en begrijpen – aanslagfactoren, spanningshoek, verdeling krachten
 • Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, neerzetten van de last, einde van het werk
 • Materieel op de juiste manier opbergen en bewaren
 • Signalen kunnen geven - armseinen
 • Economische aspecten (elementen van slijtage, onderhoud)
 • Invloed van temperatuur en omgevingsfactoren

 

Praktische vaardigheden

 

 • Controles doen voor gebruik
 • Kunnen aanslaan van diverse goederen met behulp van diverse soorten aanslagmateriaal en dit op een veilige manier
 • Visuele controle van de takel kunnen uitvoeren: toestand katrol, hijskabel, werking veiligheidssignalen,...
 • Verwisselbaar aanslagmateriaal kennen en kunnen gebruiken: vormgesloten (haken, grijpers, platenklemmen) en krachtgesloten (magneten, zuignappen, hydraulische klemmen)
 • Verschillende aanslagmethodes toepassen
 • Praktische risico’s zien en schatten
 • Persoonlijke veiligheid respecteren (werkkledij, veiligheidsschoenen, andere PBM indien vereist)
 • Algemene veiligheidsregels toepassen bij het hijsen
 • Steeds goed uitkijken bij alle bewegingen
 • Weten hoe te handelen in noodsituaties

 

DUURTIJD

2 daagse opleiding voor basiskennis - 5 daagse opleidingen gevorderden (rigger)

Bijkomende informatie of aanvraag voor organisatie: tel. 09-230.59.40 of via bijgaand formulier