INSCHRIJVEN voor VCA Examens

 • Vanaf 1 januari 2018 zijn uitsluitend beeldschermexamens nog mogelijk (Nederlands - Frans - Engels - Duits)
 • De kandidaten dienen zich vooraf in te schrijven hetzij via de website, hetzij via een te downloaden formulier, terug te sturen per post of per mail aan e.daneels@ergoteam.be ​

Examenlocaties : 

 • ERGOTEAM Bvba - Voordries, 3 - 9050 GENTBRUGGE
 • BEDRIJVENCENTRUM GENT - Kerkstraat, 106 - 9050 GENTBRUGGE
 • CENTRUM FUSIONSCOOP - Lange Dijkstraat, 60 - 2060 ANTWERPEN (bij het St. Jansplein) - ook examens Engels, Spaans en Portugees

Inschrijvingsmodaliteiten

 1. De kandidaten dienen voor het afleggen van het examen zich in te schrijven met een Inschrijvingsformulier, waarop hun behaalde diploma’s - functies vermeld staan.
 2. De kandidaten kunnen deelnemen aan het examen al dan niet na het volgen van een opleiding. Kandidaten kunnen zich ook zonder opleiding nschrijven in open examensessies (zie examenkalender)
 3. Bij de inschrijving moeten de kandidaten een identiteitsbewijs (ID-kaart of rijbewijs met foto) kunnen voorleggen
 4. De kandidaten kunnen zich ook inschrijven voor open toetsing of examensessies, die vermeld staan op de website van Ergoteam. 
 5. De opleiding en/of toetsing gebeurt in het Nederlands of in het Frans en mogelijks ook in andere talen (mits voorafgaandelijke vraag).
 6. De kandidaten die bepaalde moeilijkheden ondervinden bij het lezen of begrijpen van vragen, kunnen (voorafgaandelijk) een voorlezees examen aanvraag. Dit is voorlopig enkel mogelijk in het Nederlands.
 7. De voorwaarden en bepalingen worden door de klant aanvaard door het louter inschrijven of overmaken van de bestelling of de opdracht. De firma ERGOTEAM is in geen enkel opzicht gebonden door voorwaarden van de klant. De betalingen dien te geburen voor de aanvang van het examen.

 Toelatingsvoorwaarden

 1. De kandidaten moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het ogenblik van het examen.
 2. De examens staan open voor alle kandidaten, van welke cultuur of nationaliteit ook en zijn niet discriminerend.
 3. De kandidaten dienen zich tijdig aan te melden in het examencentrum (uren worden schriftelijk meegedeeld).
 4. Tijdens de examens mag niets op de tafels liggen (tassen, boeken, nota's, GSM, ...), met uitzondering van de identiteitskaart.
 5.  Op aanvraag kan een (theoretisch) voorleesexamen afgenomen worden.
 6. Voorwaarden voor deelname: Bij inbreuken op het reglement blijft het examengeld verschuldigd
 7. De kandidaat dient geldig te zijn ingeschreven voor een type examen (B-VCA schriftelijk, B-VCA voorlees, VOL-VCA of VIL-VCU in een bepaalde taal) h
 8. De betaling van een pro forma factuur dient uiterlijk op de dag van examinering zichtbaar te zijn op de rekening van Ergoteam. Is dit niet het geval, behoudt ERGOTEAM zich het recht voor de kandidaat de deelname aan het examen te weigeren.
 9. De kandidaat moet zich op de juiste dag en uur van examen aanbieden met een geldig identiteitsbewijs met foto en dient zich te gedragen conform het examenreglement. Examenkost blijft verschuldigd bij afwezigheid in een examen. (annulering minimaal 2 dagen voor het examen)
 10. Legitimatie: Mocht een kandidaat zich niet kunnen legitimeren vóór aanvang van het examen, dan kan hij niet deelnemen aan het examen, erkend worden: rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of arbeidskaart.