Tarieven - opleiding en examinering

Er zijn diverse mogelijkheden : men kan zich voorbereiden op het examen door :

 • ​aankoop van het VCA Cursusboek (Basis of Leidingevenden) - zelfstudie
 • proefexamens​ (zie website)
 • volgen van een opleiding voorafgegaan aan het examen (in ons opledingscentrum) zie kalender 
 • Inhoud opleidingen : zie hieronder

PRIJZEN

BASISOPLEIDING VCA 

​De opleiding behandeld volgende thema's :

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken en overleg
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Veiligheidsgedrag, arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Procedures, instructies en signalisatie
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Elektriciteit
 • Ongevallen
 • Ergonomie van de werkomgeving
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

De opleiding bereidt de kandidaat eveneens voor op het nieuwe basisexamen (beeldscherm). Hij krijgt er ook oefeningen en vragen zoals deze in de nieuwe examens worden gesteld, met name :

 • De meervoudig-antwoordvraag : De kandidaat moet  uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.
 • De matrixvraag : De kandidaat moet  voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.
 • De rangschikvraag : De kandidaat moet  3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.
 • De koppel- of matchingvraag : De kandidaat moet  3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen  aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.
 • Vragen met situatieschets in een afbeelding :  In de nieuwe  examens VCA wordt  meer  gewerkt  met  tekst- arme  vragen.   Dat houdt  in dat afbeeldingen een deel van de tekst  vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator  en helpen  de kandidaat met  het  begrijpen  van de situatie.